شرکت فناوران نانو مواد تسنیم با نام تجاری ایران تیوگلیکولیک اسید (ایرتا) در سال ۱۳۹۸ با عضویت در پارک علم و فناوری استان قم، تاسیس گردید و در همان سال با تولید آزمایشگاهی ماده تیوگلیکولیک اسید موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان شد. در راستای تولید ماده حاضر، کلرخانه‌ای به ابعاد ۴۰۵۰ مترمربع در شهرک صنعتی محمودآباد قم احداث و پروانه بهره‌برداری دریافت گردید و شرکت در حال حاضر در مرحله تولید تیوگلیکولیک اسید و مشتقات آن شامل سدیم، پتاسیم و آمونیوم تیوگلیکولات با درصد خلوص‌های مختلف است.